La Taula té 4 objectius estratègics adoptats de la “Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya”:

  • Desplegar la prescripció de natura.
  • Integrar la salut i la natura en els plans territorials, urbanístics i d’infraestructures.
  • Conservar i restaurar els espais agraris i el patrimoni natural.
  • Augmentar i millorar de la infraestructura verda i blava urbana i periurbana.

Al mateix temps, treballa amb 3 objectius transversals:

  • Promoure un model de salut basat en la prevenció, l’apoderament de les persones i la salut comunitària.
  • Fomentar la justícia social i ambiental, sobretot  facilitant la implicació ciutadana en els processos decisius i l’accés equitatiu a la natura.
  • Incrementar la recerca i la difusió dels beneficis que ens aporta la natura per a la nostra salut.