La governança de la Taula Salut i Natura és compartida entre el Grup motor, la coordinació tècnica i els signants de la “Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya”.

Grup motor

El Grup motor de la Taula Salut i Natura és l’encarregat de definir les línies estratègiques i els objectius prioritaris de la Taula i vetllar pel compliment de la seva missió.

Actualment està format per membres de:

Administració pública Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)
Departament de Salut
Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural
Diputació de Barcelona
Centres de recercaISGlobal
ICTA-UAB
EntitatsXarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)
Sector privatDKV Assegurances

Coordinació tècnica

La coordinació tècnica comparteix el lideratge de la Taula Salut i Natura amb el Grup motor i s’encarrega de dur a terme les accions acordades per desplegar-la.

Està formada per dues entitats del tercer sector ambiental: la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) Som Natura.