Més de 150 organitzacions i de 210 persones a títol individual ja s’han adherit a la “Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya“.

Entre les organitzacions que hi donen suport, tant el Departament de Salut com el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Departament de Territori i Sostenibilitat, en el seu moment) la van subscriure en la jornada de cloenda del Cicle de debats Salut i Natura en què es va presentar la Declaració (gener 2019).

MAPA DE LES ORGANITZACIONS ADHERIDES A LA DECLARACIÓ