Qui som?

La Taula Salut i Natura és un fòrum d’agents públics i privats (administracions, entitats sense ànim de lucre, recerca, sector empresarial) centrat en un canvi de paradigma: la natura com a garant essencial de la salut i el benestar integrals de les persones.

Promou el binomi salut i natura, impulsa iniciatives per potenciar-lo, facilita el treball en xarxa i dona suport a la implementació.

Va néixer el 2019 com a mandat de la “Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya” (vegeu també l’apartat “Origen”).

Missió

La Taula Salut i Natura té per missió afavorir el treball col·lectiu, transversal i interdisciplinar i consensuar i emprendre una estratègia comuna sobre la interdependència entre la salut humana i la natura a Catalunya, des de l’enfocament de la salut planetària.

Visió

Esdevenir un referent en el binomi salut i natura, a través d’un canvi de paradigma a Catalunya, davant els reptes de l’Antropocè.

Valors

Bé comú
Lideratge compartit
Cooperació i treball en xarxa
Transversalitat: treball col·lectiu, multisectorial i interdisciplinari