Jornada “Parcs naturals i zones periurbanes, espais de salut”