GEPEC-EdC: Apropar a la natura a col·lectius vulnerables

15 de novembre de 2022

Són una entitat sense ànim de lucre del sud de Catalunya que fa 37 anys que treballa per a la defensa, estudi, protecció i divulgació del patrimoni natural. Amb la perspectiva de preservar el medi ambient i la salut de les persones en l’àmbit social, econòmic i cultural, ara inicien un projecte de Salut i Natura per promoure el voluntariat inclusiu al Penedès i el Garraf, com una eina perquè alguns col·lectius que no tenen accés fàcilment a la natura puguin beneficiar-se dels seus beneficis.

El GEPEC-EdC (Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya) s’autodefineix com un moviment ciutadà actiu. El seu punt de partida és abordar localment els reptes globals i treballen amb la visió d’un futur més verd, sostenible i saludable per a les generacions actuals i futures. 

Denuncien accions sobre el territori que atempten contra el medi ambient i la salut humana, i fan projectes de restauració, treballs de millora d’hàbitats i recuperació d’espècies, i acords de custòdia del territori. A la vegada promouen la divulgació i sensibilització del patrimoni natural, fan programes d’educació ambiental, de voluntariat i una agenda d’activitats especialment al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre oberta a aquelles persones interessades en la natura i l’ecologisme.

Consideren que la peça essencial de tota aquesta tasca són les persones sòcies i voluntàries, que són el motor de l’entitat.

Projecte “Salut i Natura”

Al mes d’octubre, el GEPEC ha iniciat un nou projecte per promoure un voluntariat inclusiu dins de l’entitat, per tal d’afavorir que diferents col·lectius que no acostumen a tenir fàcil accés a la natura puguin gaudir dels beneficis que aporta sobre la salut física i mental de les persones, i puguin també implicar-se en la seva conservació, com una activitat terapèutica saludable.

Es tracta, doncs, d’ampliar l’oferta de voluntariat ambiental de l’entitat per facilitar la participació de persones amb diversitat funcional, persones amb mobilitat reduïda, persones amb deficiència visual o ceguesa, persones amb deficiència auditiva o sordera i gent gran, entre altres.

El projecte, que ha rebut un ajut de la Convocatòria d’impuls pel territori de la Fundació PINNAE 2022, es desenvoluparà en col·laboració amb entitats de les comarques del Penedès i el Garraf que treballen amb aquesta diversitat de col·lectius, que entre altres, vehicularan les crides de participació en les activitats de voluntariat. D’altra banda, es dissenyarà una formació específica segons les necessitats de les noves persones usuàries i s’adaptaran nous materials perquè puguin seguir i participar en les diferents activitats de voluntariat.

Hi participaran un tècnic de projectes socioambientals, la coordinadora de voluntariat i una voluntària de l’entitat que és intèrpret en llenguatge de signes. I es faran un mínim de 4 formacions, entre les quals es preveu que una d’elles vagi adreçada a persones amb diversitat funcional d’un centre ocupacional i una altra a persones amb deficiència auditiva o sordera.

Projectes relacionats

El GEPEC-EdC ha impulsat altres projectes amb aquesta mirada inclusiva:

2019, MITOMED: en col·laboració amb la Universitat de Girona: Adequació d’un itinerari per a persones amb discapacitat visual a l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans de Torredembarra.

2019, ACCIÓ SOCIAL I CUSTÒDIA FORESTAL A TERRES DE L’EBRE: Projecte d’inserció sociolaboral on es va oferir una formació en treballs forestals sostenibles i apicultura ecològica a 7 persones amb diversitat funcional de les Terres de l’Ebre que es trobaven desocupades. Se’ls va oferir un servei d’orientació i acompanyament laboral i, tot i no ser un dels objectius inicials, 4 dels 7 alumnes van aconseguir feina en els sectors forestal i apícola gràcies al projecte.

2020, CASES D’ALGÚ: Servei de teràpia ocupacional ofert a usuaris i usuàries de la Fundació Santa Teresa del Vendrell. Es varen dissenyar i realitzar tallers d’activitats terapèutiques per treballar diferents habilitats mitjançant la construcció de menjadores, caixes niu per ocells i ratpenats, i hotels d’insectes. També es van organitzar activitats de descoberta de la biodiversitat i l’entorn natural proper, potenciant les capacitats de cada participant.

2021 NATURA’T: Disseny i execució de diversos tallers ambientals destinats a infants i joves en risc d’exclusió social amb el propòsit d’oferir una motivació extra per gaudir d’un temps de lleure d’una manera saludable i respectuosa amb el medi.

Actualment en marxa:

PATIS VERDS: Projecte de naturalització de patis escolars. Han dut a terme estudis sobre la vegetació autòctona a les escoles i la transformació de diferents patis. Fan assessoraments als centres educatius per incorporar més verd als seus patis, sostres, façanes i aules. Amb l’ADENC i la Generalitat de Catalunya s’han elaborat activitats per a contribuir a la biodiversificació de l’entorn urbà amb les escoles Sant Llàtzer de Tortosa i Antoni Roig de Torredembarra. En col·laboració amb la Universitat de Barcelona, s’està experimentant amb plantes autòctones com a ornamentals d’interior. A més, col·laboren amb els veïns i veïnes que defensen els arbres dels seus carrers en diversos punts del territori.

ESCOLA DE NATURALISTES: Fa 11 anys que està en marxa. Pensada perquè els infants puguin conèixer la natura, estudiar-la des del joc i experimentar-la en primera persona i vincular-s’hi. Apropant els infants als boscos, prats, rius, la platja, aquells ecosistemes que tenen al costat de casa, així com els valors culturals del patrimoni natural, amb els que conviuen dia a dia, però que, alhora, els són tan desconeguts.