La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: punta de llança en la transformació dels municipis

17 de juny de 2024

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Fundada el 16 de juliol de 1997, a l’assemblea constitutiva de Manresa, aquesta xarxa ha crescut des dels 118 municipis inicials fins a convertir-se en una plataforma de cooperació i intercanvi per a municipis de tota Catalunya. Amb més de 25 anys d’història i més de 300 associats , la Xarxa proporciona un marc adequat per discutir problemes, inquietuds i necessitats, a més de promoure projectes d’interès comú.  Compta amb una comissió executiva , mentre que la secretaria tècnica es du a terme des de la Diputació de Barcelona.

Actualment compta amb 6 grups de treballs, al voltant de la sequera, la transició energètica, la mobilitat i la qualitat acústica de l’aire, l’educació ecosocial, l’economia circular i els residus, i l’adaptació i la naturalització.  Des d’aquest últim grup  han aflorat els aspectes que relacionen salut i natura en els municipis. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és signant de la Declaració d’Interdependència de Salut i Natura i membre de la Taula Salut i Natura, reconeixent la importància crítica de la natura per a la salut integral de les persones.

El grup de treball de naturalització promou la biodiversitat urbana i les solucions basades en la natura per assolir ciutats més verdes, resilients i saludables.

El 2024 han planificat el Cicle de seminaris tècnics d’adaptació i naturalització, amb sessions al juny, al setembre i al novembre. En la sessió del mes de juny s’ha tractat l’impacte de les onades de calor sobre la salut i les solucions bioclimàtiques

En anteriors mandats van treballar, per exemple, la temàtica de la justícia climàtica i social, jornades de les que  poden trobar els materials en aquest enllaç, les cobertes verdes o la gestió del litoral. A través del Grup de Treball de Polítiques alimentàries es va tractar els aspectes relatius als horts urbans i horts socials i comunitaris.

La Xarxa SOST organitza trobades i debats, reunint especialistes i referents en experiències pràctiques. Aquestes jornades formatives, principalment orientades a tècnics d’ajuntaments però de lliure accés, ofereixen una plataforma per compartir experiències i coneixements.

El canal Sostenible.cat serveix com a plataforma de comunicació de la Xarxa, visibilitzant les iniciatives dels membres i proporcionant informació rellevant tan als ajuntaments com al públic general. Ha esdevingut, de fet, portal de referència en informació ambiental a Catalunya, gràcies als recursos que aporta i als reportatges, entrevistes, reflexions i opinions que recull en matèria de medi ambient.

A través de Sostenible.cat la Xarxa ha publicat un reportatge sobre Salut i Natura, subratllant la necessitat d’integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació local. Aquest reportatge destaca que una de les quatre estratègies del Pla de Salut de Catalunya (2021-2025) són els Entorns Saludables, que inclouen eixos sobre els impactes dels riscos ambientals en la salut i les accions transversals sobre l’entorn i els determinants socials de la salut, sota el paraigües dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Assenyala que han estat  incorporades  preguntes sobre el contacte amb la natura a l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), permetent analitzar la relació d’aquesta pràctica amb l’estat de salut de la població. I que , a més, s’han inclòs els recursos naturals en el Programa de Prescripció Social i Salut (PSS), que recomana activitats al medi natural com una eina de promoció de la salut.

També difon informació valuosa, com l’informe de Lancet sobre canvi climàtic i salut publicat el maig de 2024, que permet avaluar el perfil sanitari del canvi climàtic amb l’objectiu d’estimular la voluntat social i política europea d’implementar accions ràpides de mitigació i adaptació al clima sensibles a la salut.

L’especial dedicat a les Solucions Basades en la Natura va presentar també estudis sobre com els impactes verd i blaus determinen la nostra salut. Mentre que ha tractat la relació entre el benestar emocional en l’infància i la natura amb Heike Freire o amb l’article Jugant a fer cabanes .

El juliol de 2024 publiquen l’especial “Verd urbà, biodiversitat i salut“, on presenten alguns dels projectes que els municipis estan duent a terme i les recerques relaciones.

Pel 2024  la Xarxa de Pobles i Ciutats per la Sostenibilitat s’ha fixat tres objectius prioritaris: transició energètica, sequera i naturalització. Aquests objectius guiaran la generació de continguts i la implementació de projectes, sempre alineats amb la Diputació per garantir la coherència en les polítiques.