La Taula Salut i Natura defineix 4 grups operatius i proves pilot a implementar durant els propers anys a Catalunya

10 de juliol de 2020

Del 7 al 9 de juliol vam impulsar el Taller virtual “Escenari de futur” de la Taula “Salut i Natura”.

Durant 3 dies intensos, un grup transversal de 50 persones de 45 organitzacions dels 4 sectors (administració pública, centres de recerca, sector privat i societat organitzada) va treballar en un procés de co-creació, per avançar en la definició de la missió, visió, valors i un pla d’acció de la Taula Salut i Natura per als pròxims 5 anys. També va recolzar el Grup impulsor inicial de la Taula com a Grup motor.

El procés va permetre definir 4 grups operatius, a partir dels àmbits de treball identificats a la Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya, aprovada el gener de 2019, i que compta amb l’adhesió de més de 100 organitzacions:

  • El desplegament de la prescripció de natura.
  • La integració de la natura i la salut en els plans territorials, urbanístics i d’infraestructures.
  • La conservació dels espais agraris i el patrimoni natural.
  • L’increment i la millora de la infraestructura verda i blava a la zona urbana i periurbana.

S’ha realitzat amb una mirada transversal a tots els grups operatius sobre:

  • Un model de salut (basant en la prevenció, l’apoderament de les persones i la salut comunitària).
  • La implicació ciutadana i l’accés equitatiu a la natura.
  • L’augment de la recerca i la difusió dels beneficis que ens aporta la natura per a la nostra salut.