IRBIO UB: sense biodiversitat no hi ha futur

14 de juliol de 2023

IRBIO són les sigles de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, l’organisme que vol ser referència de la regió per a l’estudi i la gestió de la biodiversitat. Centra la seva activitat en l’avaluació i catalogació dels éssers vius, la millor comprensió dels processos ecosistèmics, l’origen, evolució i funció de les espècies i la seva classificació, així com en l’adequada gestió i conservació de la vida silvestre. La recerca està també directament relacionada amb el benestar de les persones, atès que la biodiversitat es relaciona amb la salut, el canvi climàtic, la seguretat alimentària o la disponibilitat d’aigua neta, entre d’altres. IRBIO és membre signant de la Taula de Salut i Natura de Catalunya. 

Una de les principals tasques de l’IRBio consisteix a proporcionar assessorament científic sobre gestió a administracions públiques, entitats privades i organitzacions mediambientals i desenvolupar estudis tècnics relacionats amb la biodiversitat. Més de 70 especialistes treballen en les diferents àrees de recerca que abasten des dels microbis a les plantes vasculars i els mamífers, incloent-hi l’home, i abarquen tant en el medi terrestre com el marí, amb àmplies perspectives de recerca.

Compten amb el programa de recerca “Biodiversity, health and environment “, que tracta l’enorme ventall de beneficis que la biodiversitat proporciona a la nostra salut i benestar. Estudia la identificació i la comprensió dels vincles entre biodiversitat, salut i medi ambient en quant són estratègics per a la vida humana i es desenvolupa en les línies de recerca d'”Agroecologia Autoecologia: ús de l’hàbitat i dels recursos tròfics”, “Biogeografia i filogeografia” i “One-Health: ecoepidiemologia i salut ambiental”.

Han realitzat studis ecoepidemiològics sobre el seguiment de les espècies sentinella per proporcionar dades importants sobre els patògens que circulen en una àrea específica, que al seu torn ofereixen informació sobre la salut dels ecosistemes, recerca en etnobotànics poden ajudar a aconseguir un desenvolupament sostenible compatible amb la conservació de la diversitat biològica. També recerques per al coneixement dels usos populars i tradicionals de les plantes, fonamental per a descobrir nous medicaments i aliments i, per tant, per a millorar l’estat de salut i la nutrició de moltes poblacions i contribuir al benestar social i ambiental. Els projectes com els del grup d’agroecology treballen per aconseguir una agricultura adaptada i que permeti la productivitat al territori sense comprometre la biodiversitat i la seguretat alimentaria.

Complementen els programes de recerca i formacions amb activitats divulgatives obertes, que inclouen seminaris, conferències i projectes participatius en l’àmbit de la ciència ciutadana.

Durant la passada primavera han organitzat el cicle de conferències “Biodiversitat i salut“, per donar a conèixer la relació entre la biodiversitat i la salut tant del planeta com la humana,i explicar com la crisi de pèrdua de biodiversitat i el canvi global ens estan portant a viure un futur incert on les epidèmies podrien arribar a ser conseqüència important d’aquesta problemàtica.”

Es poden consultar els següents treballs

Serra Cobo, Jordi “ONEBAT: One Health Approach To Understand, Predict And Prevent Viral Emergencies From Bats” , “Combating 2019-nCoV: Advanced Nanobiosensing platforms for POC global diagnostics and surveillance (CoNVat)”

Ribas Salvador, Alexis i Maceda, Alberto “Vertebrates in periurban wetlands as a gateway for zoonotic diseases”

Serra-Cobo, Jordi i Domingo Rodriguez-Teijeiro, José “Una Salut a la República del Congo”

Cerdà, Marta i  González-Solís, Jacob  “Les gavines com indicadores dels bacteris resistents a antibiòtics que circulen pel medi ambient”

WASTEwater as source of knowledge on SARS-CoV-2 and other potentially pandèmic VIRuses: One Health approach (VIRWASTE) amb la participació investigadors IRBio

Blanco Moreno, Jose Manuel “Overcoming the physical and mental barriers for upscaling Conservation Agriculture in the Mediterranean (ConServeTerra)”

Sans Serra, Francesc Xavier “Resiliencia y sostenibilidad de los sistemas de cultivos herbáceos mediterráneos: evidencia de estudios a largo plazo de suelos, malezas y producción a diferentes escales”

Valles Xirau, Joan  “Recerca i difusió del saber etnobotànic a l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial”

Joan Vallès, Montse Parada, Airy Gras, Teresa Garnatje (coord.) “Recerca i difusió del saber etnobotànic a l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial” (Generalitat de Catalunya) i “Recerca etnobotànica als Països Catalans: prospecció, base de dades i filogènia” (Institut d’Estudis Catalans).