SEO/BirdLife: revolucionant els patis escolars amb biodiversitat, educació emocional i outdoor learning

17 d'octubre de 2023

SEO és l’entitat dedicada a la natura més veterana d’Espanya, membre de Birdlife internacional, i centrada, com el seu nom revela, en la conservació de les aus i els seus hàbitats. Per assolir els seus objectius realitza projectes d’investigació i seguiment de poblacions d’aus, promou la conservació d’hàbitats clau per la biodiversitat i du una àmplia tasca de sensibilització del públic. A més a més incideix activament per la promoció de polítiques sostenibles per a la protecció de la fauna i la flora tant en l’àmbit nacional com internacional, contribuint a la conservació de la biodiversitat.

L’entitat aposta per la recepta de natura, recordant que el contacte físic amb la natura millora l’estat de salut físic i emocional i oferint diverses estratègies de connexió amb la natura, per a persones adultes i per a infants. En aquest sentit treballa també nombroses iniciatives vinculades amb el món educatiu. D’una banda, amb Escuelas Naturales por el Cambio, han impulsat l’acció climàtica a les escoles.

I per l’altra destaquem el projecte Erasmus+ Natural Nations. Mogut per la filosofia de l’outdoor learning i per la visió d’una societat on es valori i apreciïn els beneficis de passar temps regularment a l’aire lliure, i on l’aprenentatge a l’aire lliure, el joc i la connexió amb la natura es reconeguin com a part fonamental de l’educació, a cada etapa, per a cada infant i jove, el projecte aposta per la naturalització dels entorns escolars i l’ensenyament de la natura a escoles del Regne Unit, Suècia, Malta i Espanya.

El projecte ha desenvolupat censos per registrar poblacions d’aus, insectes, hàbitats i vegetació a les instal·lacions d’una escola, i ha creat recursos per ajudar les escoles a identificar i promoure la vida silvestre. A més, s’han desenvolupat versions accessibles dels censos que es poden adaptar a les necessitats dels alumnes, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge a l’aire lliure i involucrar els joves amb la natura. Es complementa amb una tercera part on s’ha buscat la connexió cultural amb la natura, a través de la recopilació d’històries i cançons populars de cada nació dedicades a insectes i aus, celebrant les similituds i les singularitats de la cada herència cultural. En paral·lel posa a disposició del professorat el curs “Introducció a les aus i com podem treballar amb elles en el nostre pati escolar i més enllà” Natural Nations és un projecte finançat per Erasmus+ i liderat per Learning through Landscapes (Regne Unit), en col·laboració amb BirdLife Malta, Naturskolan (Suècia), Lund, Lunds Universitet (Suècia) i SEO/BirdLife (Espanya).

El projecte Social Emotional Learning (SEL) vincula la natura amb l’educació emocional. Es basa en la premissa que aprendre a cuidar el món natural, i les aus en particular, fomenta el desenvolupament social i emocional dels infants, i que, al seu torn, cuidant la natura aprendran a cuidar-se a ells mateixos i el seu propi benestar. Està adreçat a nens i nenes d’edats compreses entre 3 i 6 anys mitjançant activitats i formació a l’aire lliure relacionades amb la natura, les aus en concret.

A Catalunya, el projecte Pati(R)evolució + Natura s’ha dut a terme a 9 escoles, amb les comunitats educatives, per fomentar la biodiversitat i mitigar el canvi climàtic. Les comunitats escolars han reflexionat i identificat les principals problemàtiques existents, tant en termes de biodiversitat com pel que fa a les dinàmiques relacionals i socials del seu alumnat als patis.

SEO/BirdlLife és signant de la Declaració d’Interdependencia de Salut i Natura i membre de la Taula Salut i Natura.