ICTA-UAB: recerca i formació d’avantguarda sobre les interaccions entre els éssers humans i la Terra

26 de maig de 2023

L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) és un centre multidisciplinari que promou la investigació i la formació de postgrau en ciències ambientals. La seva finalitat és desenvolupar investigació i formació d’avantguarda sobre les interaccions entre els éssers humans i els sistemes de la Terra, per tal de construir un coneixement integrador i aplicat per a un futur sostenible.

El programa de recerca estratègica de l’ICTA-UAB està estructurat en cinc reptes socioambientals internacionals, centrats en sistemes oceànics, sòl rural i ús sostenible de territori, ciutats, patrons de producció i consum i accions de política transformadora. Aquests reptes queden recollits en el programa estratègic de la Unitat d’Excel.lència María de Maeztu 2020-2024 concedida pel Ministeri de Ciència i Innovació espanyol.

Des de l’ICTA-UAB s’han abordat temàtiques relacionades amb la justícia ambiental, la sostenibilitat urbana, la gentrificació verda, les solucions basades en la natura, els impactes de la natura en la salut física i mental o el coneixement local en la lluita contra el canvi climàtic. Actualment un dels grups de l’ICTA-UAB més actius en recerca sobre salut i natura és el Barcelona Lab for Urban Environmental Justice (BCNUEJ). Les investigadores del BCNUEJ Panagiota Kotsila, Helen Cole, Isabelle Anguelovski, i Margarita Triguero-Mas han realitzat diversa recerca sobre la relació entre natura i salut.

El 2020 els investigadors de l’ICTA-UAB Pablo Knobel i Teresa Romanillos van participar en l’elaboració de la publicació “Prescriure Natura 2020”, de DKV Seguros, on s’actualitzava l’evidència científica sobre la relació entre exposició a espais verds i efectes en la salut humana.

El 2021 el llibre “The Green city and social injustice” editat per la investigadora de l’ICTA-UAB Isabelle Anguelovski amb James Connolly recull 20 anys de recerques sobre la trajectòria mediambiental urbana recent de 21 ciutats d’Europa i Amèrica del Nord.  Representa una avaluació crítica que també pretén mostrar com l’ecologització de les ciutats ha d’anar acompanyada de la priorització de l’equitat a l’accés als espais verds i a l’habitatge segur, juntament amb polítiques socials audaces, per aconseguir beneficis ambientals i socials per a tots els ciutadans.