DKV: Incorporant la natura al cor del negoci

26 de maig de 2023

L’asseguradora DKV ha estat pionera en integrar tot el coneixement que relaciona la salut humana amb l’entorn, i incorporar-lo en els serveis que ofereix a la seva clientela. Des del 2008 han parlat de contaminació, alimentació, soroll, canvi climàtic, i natura… Les seves propostes, a més a més, impulsen l’avenç en la recerca i en la transferència científica cap a la ciutadania.

“L’únic desenvolupament que és veritablement sostenible passa per la innovació constant i per la sobrietat al no consumir més del que disposem, hipotecant el futur. I el contacte amb la natura és una de les peces en el nou puzle dels hàbits saludables i la prevenció de la salut, per què esperar a incorporar.-la?” Són paraules de Josep Santacreu, conseller delegat de la companyia, amb les que presenta un dels seus materials destacats, el dossier “Prescribir naturaleza”.

Quan van decidir integrar la natura com a eix central de l’activitat empresarial van iniciar un proces de transformació interna, del que encara estan immersos. Decessos, llar, salut… Com explica Marta Pahissa, responsable de la Unitat de Transformació Ambiental, més enllà de iniciatives de RSC, la mirada ambiental, el vincle entre salut i natura, ha d’estar incorporat en el disseny dels productes.

“Comprendre com el medi en el que vivim afecta la nostra salut permet fer canvis determinants en el nostre estil de vida i prioritzar polítiques ambientals”. Aquesta és una de les frases destacades del mateix dossier, el material pioner que va llançar aquesta multinacional alemanya de les assegurances, i que se suma a les altres propostes de l’empresa, signant de la Taula Salut i Natura de Catalunya.