INEFC Lleida: Esport, salut i natura

20 d'octubre de 2023

L’ Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) és una institució líder en la investigació de l’aplicació de l’activitats física i l’esport.  Les seves línies de recerca aborden també el vincle entre l’esport i la salut, així com la relació entre esport, salut i natura. Els doctors Estela Farias Torbidoni, Gonzalo Gil Morena de Mora i Sebastià Mas Alòs encapçalen projectes que exploren la pràctica de l’activitat física en espais naturals protegits, amb un enfocament orientat tan cap a  la conservació de la natura i el foment de l’activitat física responsable com a l’estudi dels beneficis de l’activitat física en espais naturals. 

L’article “Health and Well-Being in Protected Natural Areas—Visitors’ Satisfaction in Three Different Protected Natural Area Categories in Catalonia, Spain” publicat el 2020 va analitzar com les àrees naturals protegides (PNAs) poden contribuir a la salut i el benestar. La recerca va indicar que els beneficis esperats en àmbits com l’ambiental, el psicològic, el físic i el social tenen un valor personal destacat per als visitants. 

El grup de recerca GISEAFE participa en el projecte “Sende-Inclusion: Hiking and Inclusive Mountain Physical Activities” que té per finalitat promoure la inclusió en la pràctica del senderisme.

INEFC també participa al projecte SEE (Sustainability Environmental Education in Outdoor Sports), que té com a objectiu millorar la protecció dels paisatges naturals mitjançant l’educació a través de l’esport, amb una atenció especial al comportament responsable a l’aire lliure i al desenvolupament d’habilitats per a líders, entrenadors, guies o instructors.

INEFC, membre signant de la Taula Salut i Natura,  ha estat partícip actiu en diverses iniciatives conjuntes en espais naturals protegits que integren tant els aspectes saludables de l’esport com la importància de la conservació de la natura en la pràctica esportiva, promovent així una relació simbiòtica entre esport, salut i entorn natural.