Mataalta studio: renaturalitzant les ciutats des de l’aire

27 de juny de 2023

Coberta verda és l’expressió formal per referir-se a la transformació dels terrats d’edificis en espais amb vegetació i natura. Representen una forma molt rellevant de millorar la sostenibilitat i la qualitat de vida en entorns urbans, en presentar múltiples avantatges ambientals, socials i econòmiques per les persones que viuen, treballen o utilitzen els edificis.

Mataalta és un estudi interdisciplinari dedicat al disseny i construcció d’espais  que integra la biofília, el paisatgisme, l’urbanisme i l’enginyeria. Fundat el 2018 per Sergio Carratalà, la seva feina ha donat lloc a interessants cobertes verdes en la ciutat de Barcelona, caracteritzades per un disseny molt naturalitzat.

Parlen de rewilding en les ciutats, concepte que apliquen per naturalitzar reintroduir espais vius sobre els que estan construts. Defensors dels valors de la natura per la salut de les persones, són una de les empreses signants del Manifest Salut i Natura de Catalunya.

A Mataalta, de fet, consideren cada nou projecte una oportunitat única per renaturalitzar espais, i treballen des d’una forta sensibilitat mediambiental i social, amb processos de cocreació amb les persones usuàries i donant resposta a les necessitats del lloc.

L’estudi va ser reconegut amb el premi New European Bauhaus Prize el 2021 pel projecte de renaturalització dels Terrats d’en Xifré a Barcelona i alguns dels seus projectes han estat guanyadors dels concursos de cobertes verdes de l’Ajuntament de Barcelona.